Aurel Boca, Dan Alexandra-Maria, Ilișoi Daniel

Aurel Boca

Notar Public Fondator

Notarul Public fondator Boca Aurel, a beneficiat de o pregatire intensivă în materie notarială atât în România, în cadrul Institutului Notarial Român, cât și în străinătate, participând la cursurile Universității Notariatului Mondial din Roma, cursurile Universității Sorbona din Paris, Universității Vidrina Frankfurt și Universității Siena/Pontignano.

Notarul public Boca Aurel s-a remarcat ca urmare a promovării examenului de definitivat pe primul loc din Transilvania. Acesta aduce un aport de cunoștințe echipei atât prin absolvirea Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cât și a cursurilor de masterat „Instituții de Drept Privat” din cadrul aceleiași universități. De asemenea, a publicat articole în materia dreptului atât în țară cât și în străinătate.

Dan Alexandra-Maria

Notar Public Asociat

Notarul public asociat Dan Alexandra-Maria, este absolvent a Facultăţii de Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, fiind licenţiat în drept din anul 2009.

În perioada 2015-2017 a desfăşurat stagiul de pregătire teoretică şi practică organizat de Institutul Notarial Român, stagiu desfăşurat atât în cadrul institutului, cât şi în cadrul unui birou individual notarial.

Cunoştinţele teoretice acumulate în cadrul instituţiilor sus-menţionate de către notarul public Dan Alexandra-Maria se completează cu o experienţă juridică practică de peste 6 ani, dobândită în cadrul unui birou notarial din circumscripţia Camerei Notarilor Publici Cluj.